Eğitim ve Öğretim

İTA Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, kendine güvenen, merak eden, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, sorumluluk alabilen, çözüm odaklı, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda, her bireyin farklılıkları göz önüne alınarak planlamalar yapılmaktadır.

İTA Okulları'nın akademik programı “Tasarım Yolu ile Anlama” (Understanding by Design-UbD) programlama yaklaşımı ile oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada öğretmen konu ile ilgili hedeflerini belirleyerek, çocukta kalıcı olmasını istediği bilgi ve becerileri planlamaktadır. İkinci aşamada ise bu temanın kalıcılığını sağlamak için kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri belirlenmekte ve son aşamada amaca yönelik etkinlikler tasarlanmaktadır.

Bu programlama yaklaşımı öğretmenin etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile planlamaya başlaması yerine çocuğun sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanarak planlamalarını yapmalarına olanak sağlamaktadır. 

Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından sürdürülmektedir. İtalyanca ve İngilizce dersleriyle öğrencilerimize, Türkçe dışında başka bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin, İtalyanca ve İngilizceyi özgüvenle kullanıp uluslararası etkileşime açık, özgün ve özgür düşünen dünya vatandaşları olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.