Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

rehberlik

Temel bakış açımıza göre “her birey, doğuştan var olan potansiyellerini açığa çıkarabilme motivasyonuna sahiptir”. Öğrencilerimizin “gerçekte olmadıkları” birinin özelliklerine sahip olmaları için uğraşmaları yerine kendi özelliklerini ve potansiyellerini fark ederek bunlara sahip çıkabilmelerini ve böylece “kendilerini gerçekleştirebildiklerine” inanırız.

Bu yüzden de öğrencilerimizi sadece belirli özelliklerine göre tanımayı değil, bütüncül ve tüm özelliklerine bakarak değerlendirmeyi önemseriz. Bu nedenle, “bütünün” parçalarından olan aileyi tanımanın ve öğrencilerimizin gelişimini işbirliği içinde desteklemenin gerekliliğine inanırız.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz önleyici rehberlik hizmetleri anlayışına uygun ve kişilik gelişimini destekleyen çalışmalar yürütür. Bu doğrultuda, tüm öğrencilerimizi tanıyarak, sosyal duygusal öğrenme ortamı içinde gelişimlerini takip eder ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini destekleriz.

Öğrenci Tanıma ve Takip Çalışmaları
Bütüncül bir yaklaşım içinde öğrencilerimizin temel öğrenme becerilerine, sosyo-duygusal gelişimlerine, ilgi & becerilerine yönelik değerlendirmeler yaparız. Bu amaçla, bireysel tanıma amaçlı çalışmalar yürütürüz ve günlük okul yaşamı içinde öğrencilerimizin arasında bulunarak onları daha yakından tanıma fırsatını yakalarız.

Yaşam Becerileri
Öğrencilerimiz, etkin ve bütüncül bir eğitim yaklaşımını benimseyen öğrenme ortamı içinde kendilerini ve “dünyayı” keşfederler ve böylece çekinmeden ve eğlenerek öğrenme meraklarını doyururlar. Bu amaçla, okul müfredat programında öğrencilerimizin kişilik gelişimini destekleyen yaşam beceri kazanımları bulunur. Öğrencilerimiz, kendi ihtiyaçlarını fark etmeyi, bunları ifade edebilme gücünü kazanmayı ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenerek, kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlamlandırmayı başarırlar.

Ailelerle Nasıl çalışıyoruz?
Öğrenci, öğretmen ve velilerimizle önleyici rehberlik yaklaşımı içinde çalışmalarımızı sürdürürken, okul aile işbirliğinin güçlenmesini ve benzer eğitim yaklaşımın benimsenmesini önemseriz. Bu doğrultuda, velilerimize bireysel görüşmeler ile sağlanan danışmanlık hizmetinin dışında yıl içinde çeşitli etkinlik ve çalışmalar planlarız.

Velilerimize Yönelik Çalışmalar
Anne-baba danışmanlık çalışmalarımız kapsamında ailelerimizle bireysel görüşmeler, paylaşım seminerleri, alanında uzman konukların katılımı ile konferanslar ve veli yaşantı grupları yaparak öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçlarına uygun rehberlik yaparız. Öğrencimizin ihtiyaçlarını değerlendirerek ailelerimize uygun yönlendirmeler, okul sistemimizi ve eğitim anlayışımıza uygun olacak ev ortamındaki düzenlemeler, vb. konularda ebeveynlik tutumunu geliştirecek paylaşımlarda bulunuruz. Psikoloji alanındaki güncel konu başlıklarını ele alan seminerlerimiz, konferanslarımız ve yaşantı gruplarımız da velilerimizin çocuk gelişimine yönelik bakış açılarını zenginleştirebilecek faaliyetlerimizdendir.