Eğitim Yaklaşımımız

Okulumuzda, öğrenciler bir sınıf, bir bütün olarak değil, tek tek ele alınmakta ve bireysel ihtiyaçları ve farklılıkları belirlenerek, ihtiyaca yönelik planlamalar yapılmaktadır. Onları eşsiz kılan kişiliklerini, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine rehberlik etmek amaçlanmaktadır.

Akademik programımızın temelini ünite planlama ve programlama yaklaşımı olan “Tasarım Yolu ile Anlama” (Understanding by Design-UbD) oluşturmaktadır. Bu program öğretim ve ölçme-değerlendirme tasarımı hakkında bir düşünme biçimini temsil eder ve hem araştırma hem de sınıfta uygulama yoluyla sınanmış pek çok fikri ve süreci bir araya getirir.

Tasarım Yoluyla Öğrenme’yi geleneksel eğitim uygulamalarından ayıran en önemli özelliği geriye dönük planlama sürecinin kullanılmasını vurgulamasıdır. Planlama sürecine etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile başlamak yerine, bireyin sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanır. Bu düşünce tüm eğitim-öğretim programı ve ölçme değerlendirme planlamasının odak noktasını oluşturur.

Tasarım Yoluyla Anlamanın eğitim-öğretim programına ilişkin geleneksel düşünceden ayrıldığı bir başka nokta da, öğrencilerin ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiğinin öncelik sırasına konması gerektiğini vurgulamasıdır. Bütün bilgiyi eşit olarak görmektense, bu düşünce biçimi, bazı bilgilerin temel ve kalıcı olduğunu, bazı bilgilerin bilmek açısından önemli olduğunu ve bazı bilgilerin de bilmeye değer olduğunu öne sürer. Bu ayrımı yapmak, bizim planlamalarımızı yaparken izleyeceğimiz yolu net bir şekilde belirlememizi sağlar. 

Beyin ve öğrenme konusunda yapılan araştırmalar, birbirleri ile bağlantılı konuların entegre edilerek öğretilmesinin, anlamanın daha kalıcı hale gelmesini sağladığını göstermektedir. Bu nedenle okulumuzda anaokulundan orta sona kadar konular sarmal bir yapıda işlenmektedir. Kalıcı anlama oluşturmak için özel olarak tasarlanmış bu öğrenme ortamlarında, çocuklarımızın her gün yeni yaşantılar deneyimlemelerini, keşfederek öğrenmelerini ve yaşam becerisi geliştirmelerini sağlarız.

1

Sürdürülebilir Eğitim Süreci (Lise ve Üniversite süreçleri)

İTA Okulları vizyonu gereği amacı, eğitim yaklaşımının öğrencisinin sadece eğitiminin ilk yıllarında değil, tüm öğrenim hayatı boyunca ona eşlik etmesini sağlamaktır. Öğrencinin dil eğitiminin ve eğitim alışkanlığının devamlılığını sağlamak amacıyla iki fazlı bir proje hazırlığı yapılmaktadır. 

Lise: İTA Okulları, 8. sınıfta uyguladığı ve Perugia Üniversitesi tarafından okulumuza verilen CELI akreditasyon sınavı yetkilendirmesi sayesinde, ortaokul mezunlarını İstanbul’daki ve tercih etmeleri halinde diğer ülkelerdeki İtalyan liselerine hazırlamaktadır. CELI sınavlarında başarılı olan öğrencilerimiz, merkezi bir sınava girmeye gerek duymaksızın, varsa ilgili okulların uygulayacağı kabul sınavı nihayetinde hazırlık ya da 9. sınıflarına geçiş yapmaya hak kazanma şansını elde ederler.  

Üniversite: Uluslararası etkileşime açık, özgün ve özgür düşünen dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlayan İTA Okulları, yurt dışında eğitim ve hayat tecrübesi imkanının da, bir bireyin bu vizyonda olgunlaşması için önem ifade ettiğini düşünmektedir. Bu amaçla geleneksel üniversiteye hazırlanma sürecinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi önderliğinde aile ile yürütülen çalışma sonrasında, öğrenciye branş ve İtalya'daki üniversiteler konusunda bir rehberlik hizmeti sunar. Bu görüşmeler sırasında öğrencinin ilgi,beceri alanları belirlenir ve buna göre İTA Okulları'nın Milano ve Perugia'da yer alan Öğrenci Danışma Ünite'leri (ÖDÜ) tarafından öğrenciye özel hazırlanacak şehir, üniversite ve kontenjan raporuna göre lokasyon seçimi yapılır. Bunun beraberinde öğrencinin tercihini yurt dışında eğitim yönünde kullanması halinde ilgili üniversitenin dil sınavına girişi, ikamet, sağlık ve güvenlik sistemi gibi tüm servisler ÖDÜ çalışanları tarafından sağlanır.