Bilgi Formu

Bilgi Formu

İTA'LI OLMAK, GELECEĞİNİ BUGÜNDEN TASARLAMAKTIR

İTA Okulları temel vizyonu kendine güvenen, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, yaratıcı, çözüm odaklı, farklılıklara ve insan haklarına saygılı dünya vatandaşları yetiştirmek. Diğer bir deyişle İTA Okulları olarak, kendini çekinmeden ifade edebilen, yerel değerlere bağlı olduğu kadar farklı kültür ve deneyimlere açık, bilimsel çalışmalar yapabilecek, birden fazla yabancı dile hakim bireylerin yetişmesine rehberlik ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda öğrencilerimizin kendini sınavlarla değil, sahip oldukları yeteneklerle, düşünceleri ve birikimleri ile ifade eden bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için yola çıktık.

Okulumuzda, öğrenciler bir sınıf, bir bütün olarak değil, tek tek ele alınmakta ve bireysel ihtiyaçları ve farklılıkları belirlenerek, ihtiyaca yönelik planlamalar yapılmaktadır. Onları eşsiz kılan kişiliklerini, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine rehberlik etmek amaçlanmaktadır.

Ayrıca, biz İTA Okulları olarak, oyunun çocuğun eğitimi ve gelişimi üzerindeki olumlu etkilerinin farkındayız. Birçok araştırma yaratıcı oyun ile dil, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim arasındaki güçlü bağlantıyı vurgulamaktadırlar. Oyun, çocukluk sürecinin en sağlıklı ve önemli bölümüdür. Oyun, çocuğun yaşayarak öğrenmesine fırsat sunar. Oyun üzerine kurulan etkinlikler çocuğa sadece bilgi vermemizi sağlamamakta, aynı zamanda çocuğun yaratıcılık, soyut düşünebilme, problem çözme, işbirliği, paylaşma, sıra bekleme gibi günlük hayatını ve sosyal ilişkilerini şekillendirecek becerileri yaşayarak geliştirmesini sağlamaktadır. Bütün bu araştırmalar doğrultusunda, İTA Okulları sadece okul öncesi çağda değil çocukluk döneminin her aşamasında “Çocuk Oynayarak Öğrenir” ilkesi üzerine eğitim sistemini geliştirmektedir.

Beyin ve öğrenme konusunda yapılan araştırmalar, birbirleri ile bağlantılı konuların entegre edilerek öğretilmesinin, anlamanın daha kalıcı hale gelmesini sağladığını göstermektedir. Bu nedenle Şişli'de bulunan okulumuzda anasınıfından orta sona kadar konular sarmal bir yapıda işlenmektedir. Kalıcı anlama oluşturmak için özel olarak tasarlanmış bu öğrenme ortamlarında, çocuklarımızın her gün yeni yaşantılar deneyimlemelerini, keşfederek öğrenmelerini ve yaşam becerisi geliştirmelerini sağlarız.

Okulumuzun her sınıf kademesinde haftada 10 saat İtalyanca, 8 saat İngilizce dillerinde eğitim verilmektedir. İTA Okulları, 8. sınıfta uyguladığı ve Perugia Üniversitesi tarafından okulumuza verilen CELI akreditasyon sınavı yetkilendirmesi sayesinde, ortaokul mezunlarını İstanbul’daki ve tercih etmeleri halinde diğer ülkelerdeki İtalyan liselerine hazırlamaktadır. CELI sınavlarında başarılı olan öğrencilerimiz, merkezi bir sınava girmeye gerek duymaksızın, varsa ilgili okulların uygulayacağı kabul sınavı nihayetinde hazırlık ya da 9. sınıflarına geçiş yapmaya hak kazanma şansını elde ederler.

Aşağıda verilen iletişim bilgileriniz doğrultusunda, İTA Okulları yetkilileri size en kısa sürede ulaşacak ve online tanıtım toplantılarımıza davet edeceklerdir.

Veli Bilgileri

Bilgilendirme : İnternet sitemiz kanalıyla okulumuza ulaştırılan her türlü bilgi korumamız altındadır.