Dil Eğitimi

Okulumuzda İtalyanca ve İngilizce dillerinde eğitim verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programları ile tam bir uyum içerisinde uygulanan programın yanı sıra haftada 10 saat İtalyanca ve 8 saat İngilizce dillerinde eğitim verilmektedir. 

italyİtalyanca ve İngilizce olan, dil eğitimi konusunda uzman öğretmenlerle çalışılmaktadır. Yıl boyunca ele alınması planlanan temanın hedeflerine yönelik oluşturulan çalışmalar Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dillerinde eşzamanlı olarak ele alınmaktadır. Bu yöntemle çocuğun Türkçe olarak anlamlandırdığı bilgiyi, İtalyanca ve İngilizce dillerinde de anlamlandırması sağlanmaktadır. Her sınıf seviyesine göre farklı dil eğitim programları planlanmakta ve sınıfın dinamiğine göre etkinlikler uygulanmaktadır. Başlangıç seviyesinde çocuklar ağırlıklı olarak oyun faaliyetleri (Oyna ve Öğren tekniği) aracılığıyla dil öğrenimine başlar. Çocuklardan ilk etapta beklenen beceri “Dinleme” ve “Konuşma”dır. Devamında oyun odaklı dil etkinlikleri devam etmekle birlikte ön-okuma, ön-yazma ve ön hesaplama etkinlikleriyle devam eder. Eğitim-öğretim sürecinin sonunda okuma, anlama, konuşma ve yazma alanlarına hakim olur.