Eğitim ve Öğretim

İTA Okulları Anaokulu Programı, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklerken (onların) merak eden, kendine güvenen, dürüst, sorgulayan, hoşgörülü ve değişime ayak uydurabilen öncü bireyler olmalarını sağlayacak bir ortam yaratarak öğrenme sürecini keyifli ve heyecan verici bir hale dönüştürmektedir. Özel olarak tasarlanmış öğrenme ortamları ve oyun temelli etkinlik planlamalarıyla çocukların her gün yeni yaşantılar deneyimleyerek, uygulayarak, sorgulayarak ve keşfederek öğrenmeleri için fırsatlar yaratır. 

İTA Okulları'nın akademik programı “Tasarım Yolu ile Anlama” (Understanding by Design-UbD) programlama yaklaşımı ile oluşturulmaktadır. Anaokulunun temaları PYP’nin altı temel alanı (Kim Olduğumuz, Bulunduğumuz Mekan ve Zaman, Kendimizi İfade Etme Yollarımız, Dünyanın İşleyişi, Kendimizi Düzenleme Biçimimiz, Gezegeni Paylaşmak) temel alınarak belirlenmektedir.

Belirlenen temalar “Tasarım Yoluyla Anlama” yaklaşımıyla planlanmaktadır. Bu yaklaşım üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada öğretmen konu ile ilgili hedeflerini belirleyerek, çocukta kalıcı olmasını istediği bilgi ve becerileri planlamaktadır. İkinci aşamada ise bu temanın kalıcılığını sağlamak için kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri belirlenmekte ve son aşamada amaca yönelik etkinlikler tasarlanmaktadır. Bu programlama yaklaşımı öğretmenin etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile planlamaya başlaması yerine çocuğun sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanarak planlamalarını yapmalarına olanak sağlamaktadır. 

Kullanılan eğitim programları ve etkinlikler çocukların okul sürecinde edindikleri bilgi, beceri ve değerleri, hayatın her sürecine taşıyabilmelerini ve kendine güven duygularının ve iletişim becerilerinin gelişmesini sağlamak ve aktif bir öğrenme ortamı oluşturmak üzere tasarlanmıştır.