Neden İTA Okulları?

Neden İTA Okulları?

2014-2015 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan İTA Okulları, eğitim alanında kökleri uzun yıllara dayanan bir mirasla, modern hayatın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımları aynı çatı altında birleştiren bir eğitim kurumu. 

İTA Okulları temel vizyonu kendine güvenen, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, yaratıcı, çözüm odaklı, farklılıklara ve insan haklarına saygılı dünya vatandaşları yetiştirmek. Diğer bir deyişle İTA Okulları olarak, kendini çekinmeden ifade edebilen, yerel değerlere bağlı olduğu kadar farklı kültür ve deneyimlere açık, bilimsel çalışmalar yapabilecek, birden fazla yabancı dile hakim bireylerin yetişmesine rehberlik ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda öğrencilerimizin kendini sınavlarla değil, sahip oldukları yeteneklerle, düşünceleri ve birikimleri ile ifade eden bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için yola çıktık. 

Ayrıca, biz İTA Okulları olarak, oyunun çocuğun eğitimi ve gelişimi üzerindeki olumlu etkilerinin farkındayız. Birçok araştırma yaratıcı oyun ile dil, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim arasındaki güçlü bağlantıyı vurgulamaktadırlar. Oyun, çocukluk sürecinin en sağlıklı ve önemli bölümüdür. Oyun, çocuğun yaşayarak öğrenmesine fırsat sunar.

Oyun üzerine kurulan etkinlikler çocuğa sadece bilgi vermemizi sağlamamakta, aynı zamanda çocuğun yaratıcılık, soyut düşünebilme, problem çözme, işbirliği, paylaşma, sıra bekleme gibi günlük hayatını ve sosyal ilişkilerini şekillendirecek becerileri yaşayarak geliştirmesini sağlamaktadır. Bütün bu araştırmalar doğrultusunda, İTA Okulları sadece okul öncesi çağda değil çocukluk döneminin her aşamasında “Çocuk Oynayarak Öğrenir” ilkesi üzerine eğitim sistemini geliştirmektedir.

Yani öğrencinin aktif, öğretmenin rehber olduğu bir ortam oluşturulmaktadır. Etkinliklerin neredeyse tamamı, çocuğun edindiği bilgiyi gerçek hayatla bağdaştırmana ve deneyimlemesine fırsat sunan oyunlar şeklinde planlanmaktadır.