Kulüp Çalışmaları

sos

İTA Okulları eğitim ve öğretim programında kulüp çalışmaları akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutmaktadır. Kulüp çalışmalarının amacı, öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini, sorumluluk, keşfetme ve kendilerine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak ve topluma ve özellikle toplumdaki daha az şanslı kişilere karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmaktır.

Kulüp çalışmalarının temel felsefesi şu varsayımlara dayanmaktadır;

 • Eğitim sadece derslik ve sınav salonlarıyla sınırlı değildir, bunlar dışında da devam eder,
 • Eğitim evrensel olmalı ve öğrencide dil, din, ırk ve sınıf farklılıklarından kaynaklanan engelleri aşacak tutum ve değerleri yaratmalıdır,
 • Toplumsal bir hizmette bulunmak kişinin zihinsel ve akademik gelişimini arttırır.

Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için, 2015 – 2016 eğitim – öğretim yılında aşağıdaki kulüpler açılmıştır.

İlkokul Kulüpler:

 • Basketbol
 • Jimnastik
 • Yaratıcı El Becerileri
 • Tiyatro (İtalyanca)
 • Fen Bilimleri (Eğlenceli Deneyler)
 • Bilişim Teknolojileri (Kodlama-Robotik-Maker)
 • Satranç
 • Giotto Görsel Sanatlar

Ortaokul Kulüpler:

 • Mutfak Sanatları (İtalyanca)
 • Basketbol
 • Yoga
 • Fen Bilimleri (Eğlenceli Deneyler)
 • Bilişim Teknolojileri (Kodlama-Robotik-Maker)
 • Giotto Görsel Sanatlar
 • Gazetecilik (Kültür, İletişim ve Yayın)

Kulüp çalışmalarımız İlkokullar için Salı günleri, Ortaokullar için Perşembe günleri 8. ve 9. ders saatlerinde yapılmaktadır.