Okul Aile Birliği

Neden İTA Okulları?

İTA Okulları Okul Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı 23.10.2018 tarihinde yapılmıştır.
Bu seçimle birlikte Okul Aile Birliği üyeleri belirlenmiş olup, görevlerine başlamışlardır. 

İletişim: oab@ita.k12.tr 

Okulumuz 2018-19 eğitim-öğretim yılı Okul Aile Birliği Üyelerimiz:

Okul Aile Birliği

Arzu Gülşen Orancı Başkan
Nilüfer Kaptana Başkan Yardımcısı
Haşim Akman Sayman
Bahar Apak Yazman
Burcu Budak Albayrak Üye