Okulum Temiz Belgesi

Okulum Temiz Belgesi

Okulumuz, TSE Covid-19 eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programında yer alan tüm şartları yerine getirerek Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış ve “Okulum Temiz Belgesi”ni almıştır.