Küçük Kaşifler Koç Müzesi'nde

Küçük Kaşifler Koç Müzesi'nde

"Geçmişten Günümüze Teknolojideki Gelişim" teması kapsamında düzenlemiş olduğumuz Rahmi Koç Müzesi gezisinde 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz birer küçük kaşif oldular. Kendilerine verilen çalışma kağıdındaki teknolojik ürünleri müze içerisinde keşfederek buldular, kullanım alanlarını tahmin etmeye çalıştılar. Gezi sonrasındaki derslerimizde ise bu teknolojik ürünlerin çalışma prensiplerini öğrendiler ve günümüz teknolojisi ile karşılaştırma yapma fırsatı yakaladılar.

7. sınıf öğrencilerimiz de "Bir problem üzerinde özgürce fikirler üretip farklı şekillerde çözüm yolları bulmaya çalışma” yani "Matematiksel Düşünme"yi kazandırmayı amaçlayan "Renkli Matematik Atölyesi"nde matematiğin aslında günlük hayatımızın bir parçası olduğunu gördüler ve matematiksel uygulamaları, yaparak yaşayarak öğrendiler. Matematik ve mimari gibi farklı dalların birbiriyle ilişkilendirildiği atölyede öğrencilerimiz yap-bozlar, göz yanılsaması, ses, olasılık, örüntü, hız - hareket, köprü kurma, ayna, sabun köpüğü gibi deneyler ile düşünerek, oynayarak, eğlenerek öğrenme imkanı buldular.